Shortlist

Media Mediasta

Hei maailma

Me Sanomalla uskomme sisältöihin ja olemme päättäneet perustaa Suomeen uuden median. Shortlist on media mediasta. Se tiivistää toimialan kiinnostavimmat näkökulmat ja keskustelut. Haluamme parantaa tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten media toimii. Haluamme osallistua avoimesti mediasta käytävään keskusteluun ja poistaa vääriä uskomuksia ja harhaluuloja. Kokeilemme uudella verkkojulkaisullamme myös uutta tapaa kerätä ja jakaa tietoa sekä toimittaa sisältöjä. Puhuttelemme erityisesti mainostajia, mutta toivomme, että uusi julkaisu avaa toimialaa myös sitä tuntemattomille.

Suomalainen media oli 250 vuotta sitten reilusti muuta maailmaa edellä. Aktiiviset suomalaiset, etunenässä Anders Chydenius, ajoivat vuonna 1766 läpi Ruotsissa painovapauslain, joka takasi kustantajille vapauden ennakkosensuurista. Tämä oli silloisessa yksinvaltiaiden maailmassa poikkeuksellista, jopa radikaalia. Painovapaus on yksi osoitus medialiiketoiminnan ainutlaatuisesta roolista yhteiskunnassa. Sen merkitys ei ainakaan pienene, kun puhutaan digitalisaatiosta ja sen ajamasta yhteiskunnallisesta muutoksesta.

Paras tapa pitää media moniarvoisena ja moniäänisenä on pitää sen rahoituspohja moniarvoisena ja moniäänisenä. Huolimatta viime vuosien työryhmäntäyteisestä keskustelusta, mediayhtiöille tilanne on verrattain yksinkertainen. Yksityisten mediayhtiöiden toiminnan rahoittavat joko kuluttajat tai mainostajat. Esimerkiksi Sanomalla nämä osuudet ovat yhtä suuret. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan sisällöistä, kun ne ovat riittävän hyviä. Mainostajat ovat valmiita maksamaan yleisöistä, kun ne ovat heille merkityksellisiä. Kilpailu on globaalia: vain kiinnostavilla sisällöillä tavoitetaan mainostajia kiinnostavia yleisöjä.

Yksityisen median rooli yhteiskunnassa ei ole pienentymässä. Me uskomme, että tämän roolin täyttäminen edellyttää oikeaa kunnianhimoa sekä sisältöjen tuottamisessa että mainostajien kasvun tukemisessa.